For RenBolig Service og Omsorg AS er beskyttelsen av fortrolige opplysninger viktig. Vi behandler derfor de personopplysninger vi har adgang til med stor forsiktighet og i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger.

Besøk gjerne våre nettsider og benytt informasjonen som finnes der. For å få kontakt med oss må du sende epost eller ringe. Opplysningene kan da registreres av RenBolig Service og Omsorg for at vi skal kunne ta kontakt tilbake eller sende deg relevant informasjon.

Brukere med egen konto som logger på vårt publiseringssystem (WordPress)

RenBolig Service og Omsorg sine nettsider benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller «cookies» for å bedre brukeropplevelsen og sikre denne innloggingens integritet. En informasjonskapsel er en tekststreng, kodet eller ikke, som ved besøk på eller interaksjon med en nettside blir lagt til i din nettlesers minne og som så sendes tilbake ved neste besøk.

  • Ditt brukernavn
  • Et kryptert (ikke dekrypterbart) avtrykk av ditt passord
  • Diverse brukerinnstillinger etter interaksjon med systemet

Brukere som avgir kommentar til artikler

RenBolig Service og Omsorg sine nettsider benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller «cookies» for å bedre brukeropplevelsen ved å slippe oppgi samme data på nytt ved neste besøk. En informasjonskapsel er en kort tekststrøm, kodet eller ikke, som ved besøk på eller interaksjon med en nettside blir lagt til i din nettlesers minne, og som så sendes tilbake ved neste besøk.

  • Ditt navn, som oppgitt i kommentarfeltet
  • Din nettside, hvis oppgitt
  • Din epost, som oppgitt i kommentarfeltet

Øvrige besøkende

RenBolig Service og Omsorg sine nettsider benytter seg ellers ikke av såkalte informasjonskapsler eller «cookies». Det er heller ikke tredjeparts innebygget innhold på sidene som benytter slike.

Generelt

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i besøkslogger på vår webtjeneste-datamaskin («webserver») i en periode. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettleser man bruker, nettjenesteleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, eventuell refererende adresse, søkeuttrykk (søkeord) brukt og annen alminnelig nettstedstatistikk.

Opplysningene som er lagret behandles kun av personale bestemt for den oppgaven, samt tekniske konsulenter. Enkeltopplysningene innsamlet i besøkslogger videresendes ikke til noen tredjepart eller brukes til annet enn utarbeidelse av statistikk. Kun sammendrag over tid, uten informasjon om enkeltbesøkende, vil kunne bli publisert.

Hva loven sier og krever

Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at RenBolig Service og Omsorg informerer besøkende på nettstedet om bruk av informasjonskapsler («cookies»).

Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ekomloven § 2-7b skal være med å sikre brukernes personvern på ekomområdet. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker.

Bestemmelsen beskytter brukers kommunikasjonsutstyr, ved at det er gitt et skjerpet krav om informasjon og samtykke fra bruker dersom det blir benyttet informasjonskapsler.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som blir behandlet, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Det er altså en forutsetning for bruk av informasjonskapsler at sluttbruker har samtykket til bruken. Forutsatt at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, kan samtykke avgis ved at sluttbruker benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt.

Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler blir ansett som samtykke. Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon er oppfylt når:

  1. Informasjonen er lett synlig med en gang bruker kommer inn på nettstedet. Det vil si enten en lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på forsiden eller som en «pop-up».
  2. Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene.

RenBolig Service og Omsorg gir ikke dine personopplysninger av noe slag videre til noen utenforstående tredjepart, utover der gjeldende lover og forskrifter krever dette.

Hvis du ønsker å kontrollere hvilke personopplysninger RenBolig Service og Omsorg eventuelt har registrert på deg, kan du sende en skriftlig henvendelse til RenBolig Service og Omsorg AS, Postboks 124, 1601 Fredrikstad, gjerne som epost.